Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU, is

Water to GO Ralf Illgen & Birgit Riedel GbR

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (art. 15 GDPR),
  • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens (Art. 16 GDPR),
  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Art. 17 GDPR),
  • Beperking van gegevensverwerking als we je gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (Art. 18 GDPR),
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons (Art. 21 GDPR) en
  • Gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (art. 20 GDPR).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat van uw woonplaats of bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen is hier te vinden. hier.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verzendt, wordt automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Zorgen voor een soepele verbinding met de website,
  • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
  • om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons in geanonimiseerde vorm statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Standaard contractbepalingen

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt voor het aanbieden van de website wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na 14 dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de bellende klant te identificeren.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn of beperkt worden. Om deze reden is bezwaar uitgesloten.

Cookies

Net als veel andere websites maken ook wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt afzonderlijke cookies of de hele cookie-inventaris verwijderen. U ontvangt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of de opslag ervan vooraf kunt blokkeren. Afhankelijk van uw browserprovider vindt u de benodigde informatie onder de volgende links:

Duur van de opslag en gebruikte cookies:

Als u ons toestaat cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies worden gebruikt op onze websites:

3 weken

Technisch noodzakelijke cookies

Aard en doel van de verwerking:

Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die toegang heeft tot de website kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook nadat een pagina is gewijzigd.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

Winkelmandje

Rechtsgrondslag en legitiem belang:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang in een gebruiksvriendelijk ontwerp van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Standaard contractbepalingen

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Ohne diese Daten ist jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit unserer Website nicht gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein.

Tegenspraak

Lees hieronder de informatie over uw recht op bezwaar onder Art. 21 GDPR.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Verrichten van betaalde diensten

Aard en doel van de verwerking:

Voor het leveren van betaalde diensten vragen we aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren.

Wettelijke basis:

De verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van het contract is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b GDPR.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Opslagduur:

We bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Deze zijn over het algemeen 6 of 10 jaar om redenen van correcte boekhouding en belastingwetgeving.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot de inhoud en diensten die wij aanbieden.

Commentaarfunctie

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook de tijd waarop ze zijn aangemaakt en de gebruikersnaam die eerder door de websitebezoeker is gekozen, opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat we vervolgd kunnen worden voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Wettelijke basis:

De gegevens die als commentaar zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met de commentaarfunctie willen we ongecompliceerde interactie mogelijk maken. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is afgerond en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd. Wij behouden ons het recht voor om gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

U kunt uw commentaar ook te allen tijde door ons laten verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en vermeld de link naar uw opmerking evenals het e-mailadres dat werd gebruikt toen de opmerking werd gemaakt voor identificatiedoeleinden.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze commentaarfunctie.

Nieuwsbrief

Aard en doel van de verwerking:

Voor de levering van onze nieuwsbrief verzamelen we persoonlijke gegevens die aan ons worden doorgegeven via een invoermasker.

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. We gebruiken de "double opt-in" procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres. Hiervoor registreren we de registratie voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

Wettelijke basis:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR) sturen we u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde direct op deze website afmelden of ons via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte stellen van uw afmelding.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Opslagduur:

De gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de betreffende toestemming beschikbaar is. Daarna worden ze verwijderd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Helaas kunnen we u onze nieuwsbrief niet toesturen zonder uw toestemming.

Intrekking van toestemming:

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt zich afmelden via de link in elke e-mail of door contact op te nemen met de hieronder vermelde functionaris voor gegevensbescherming of de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Contactformulier

Aard en doel van de verwerking:

De gegevens die u invoert, worden opgeslagen om u persoonlijk te kunnen informeren. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Wettelijke basis:

De gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Met het contactformulier willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b GDPR).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Overdracht naar derde landen:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

Geen

De volgende garanties voor gegevensbescherming zijn van kracht:

Opslagduur:

De gegevens worden uiterlijk 6 maanden nadat de aanvraag is verwerkt, verwijderd.

Als er sprake is van een contractuele relatie, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. We kunnen uw aanvraag echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van uw aanvraag verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch verwijderd.

Intrekking van toestemming:

U kunt het volgen door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze linkHierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit zal het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst voorkomen zolang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen..

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we "Google Web Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google") om lettertypen op deze website weer te geven.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube-video's insluiten

We sluiten YouTube-video's in op onze website. De exploitant van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna te noemen "YouTube"). YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen "Google"). Wanneer je een pagina met de YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina's je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door je vooraf af te melden bij je YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder, waar je ook meer informatie vindt over je rechten in dit verband en de instellingsopties om je privacy te beschermenhttps://policies.google.com/privacy).

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-services uitvoert is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google AdWords een cookie op je computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt.

Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacyU kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De beheerder van de Google Remarketing-diensten is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd).

Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het advertentienetwerk van Google. Er wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacyU kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming daar ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel niet de mogelijkheid om de gegevensoverdracht eenvoudigweg uit te schakelen of te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, kunt u uw toestemming voor de betreffende cookiecategorie of voor alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten intrekken in de cookie-toestemmingstool. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts beperkt kunt gebruiken.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.


Informatie over uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met Art. 21 GDPR

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt f) van artikel 6, lid 1 GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4 GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Ontvanger van een bezwaar

Water to GO Ralf Illgen & Birgit Riedel GbR


Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Water to GO Ralf Illgen & Birgit Riedel GbR

E-Mail: kontakt@watertogo.net

Het privacybeleid is opgesteld met de hulp van activeMind AG, de experts voor externe functionarissen voor gegevensbescherming (versie #2020-09-30).