GTC

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 

http://www.watertogo.net 

Welkom bij Water to go!

1. Toepassingsgebied en aanbieder

(1) De algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) regelen de verkoop van producten en diensten door Ralf Illgen en Birgit Riedel GbR (hierna "leverancier" genoemd) aan u in de versie die geldt op het moment van de bestelling. 

(2) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen. 

(3) Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR. Door een bestelling te plaatsen bij Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR, gaat u akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden op uw bestelling. 

(4) Bij Water to go bieden we je de verkoop van de volgende producten aan: 

Ralf Illgen en Birgit Riedel GbR verkopen waterfilterflessen en bijbehorende accessoires 

(5) We bieden de volgende diensten aan op Water to go: 

De branding van waterfilterflessen en bijbehorende accessoires van Water-to-go 

2. Uitvoering van het contract

(1) Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden afgesloten. 

(2) De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op eindklanten met een factuur- en leveringsadres in: 

Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Italië, Zwitserland, Spanje en Portugal. 

De mogelijke leveringsadressen en de plaats van levering kunnen beperkt zijn voor individuele volumineuze goederen; de beperking wordt vermeld in de respectieve catalogusprijs. 

(3) De klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

(4) De presentatie van de goederen in de online shop vormt geen rechtsgeldig aanbod. De presentatie van de goederen nodigt de klant slechts uit om een aanbod te doen. 

(5) Uw bestelling vormt een aanbod aan Water to go om een koopcontract af te sluiten. De klant doet een bindend aanbod wanneer hij het online bestelproces heeft doorlopen door de daar gevraagde informatie in te voeren en in de laatste bestelstap op de knop "bestellen met betalingsverplichting" te klikken. 

(6) Het koopcontract tussen de leverancier en de klant komt pas tot stand door een aanvaardingsverklaring van de leverancier. Dit gebeurt op de eerste van de twee data, ofwel door het verzenden van de goederen of door het verzenden van een verzendbevestiging per e-mail. Houd er rekening mee dat de ontvangstbevestiging van uw bestelling geen acceptatieverklaring in de bovengenoemde zin is. 

(7) Voor de geldigheid van contracten voor grotere dan normale huishoudelijke hoeveelheden en voor de commerciële wederverkoop van het voorwerp van aankoop is de uitdrukkelijke bevestiging van de leverancier vereist. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten als onderdeel van één bestelling als voor het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product, waarbij de afzonderlijke bestellingen een normale huishoudelijke hoeveelheid omvatten. 

(8) Uw bestellingen worden door ons bewaard nadat het contract is afgesloten. Als u uw bestelgegevens kwijtraakt, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon. Wij sturen u dan een kopie van de bestelgegevens. 

(9) Voor toegang tot de Water to go-service is registratie vereist. 

(10) Door zich te registreren erkent de klant deze AV. Door de registratie ontstaat een contractuele relatie tussen Water to go en de geregistreerde klant, waarop de bepalingen van deze AV van toepassing zijn. 

(11) De presentatie van de dienst op de website vormt geen rechtsgeldig aanbod. De presentatie van de dienst nodigt de klant alleen uit om een aanbod te doen. 

(12) Door het bestellen van een betaalde dienst gaat de geregistreerde klant een verdere contractuele relatie aan met Water to go die los staat van de registratie. De gebruiker wordt geïnformeerd over de betreffende betalende dienst en de betalingsvoorwaarden voordat deze contractuele relatie tot stand komt. De contractuele relatie komt tot stand wanneer de klant de bestelling en betalingsverplichting bevestigt door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken. 

(13) U gaat ermee akkoord om facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u ter beschikking gesteld via e-mail of in het klantenaccount op de website. Wij zullen u voor elke levering en dienst informeren of een elektronische factuur beschikbaar is. Meer informatie over elektronische facturen vindt u op onze website. 

3. Beschrijving van de omvang van de diensten

Het bereik van Water to go bestaat uit de volgende diensten: 

Op de website geven we informatie over Water-to-go producten en bieden we ze te koop aan. 

4. Prijzen en verzendkosten

(1) Onze prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw en exclusief een vast bedrag voor verzendkosten of een verzendtoeslag. De verzendtoeslagen variëren afhankelijk van het soort levering en de aard van het artikel. Je vindt de actuele prijzen onder het item Verzendkosten in de voettekst. Sie finden die aktuellen Preise unter dem Punkt Versandkosten im Footer.

(2) Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal producten in onze catalogus onjuist geprijsd zijn. We controleren de prijzen wanneer we uw bestelling verwerken en voordat we de betaling in rekening brengen. Als een product onjuist geprijsd is en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, nemen we contact met u op voordat we de goederen verzenden om u te vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. Als de juiste prijs van een product lager is dan de door ons genoemde prijs, brengen wij het lagere bedrag in rekening en sturen wij het product naar u op. 

(3) De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Als er catalogusprijzen beschikbaar zijn, gelden de prijzen van de catalogusprijs die geldig is op het moment van de bestelling. 

(4) Om Water to go te gebruiken, moet je je eerst registreren. 

(5) Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van een betalende dienst, wordt hij vooraf geïnformeerd over de betalende aard van de dienst. In het bijzonder worden de respectieve aanvullende omvang van de diensten, de gemaakte kosten en de betalingswijze vermeld. 

(6) De Aanbieder behoudt zich het recht voor om verschillende vergoedingsmodellen in rekening te brengen voor verschillende boekingstijden en gebruikersgroepen en in het bijzonder voor verschillende gebruiksperioden, evenals om verschillende diensten aan te bieden. 

5. Levering en annulering

(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door Water to go worden verkocht (bijv. op de desbetreffende productdetailpagina). We willen erop wijzen dat alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts een schatting en een leidraad is. Ze vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdatum, tenzij dit uitdrukkelijk als bindende datum wordt vermeld in de verzendopties voor het betreffende product. 

(2) Als Water to go zich tijdens de verwerking van uw bestelling realiseert dat de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd via e-mail of door een bericht in uw klantenaccount. De wettelijke aanspraken van de klant blijven onaangetast. 

(3) Indien de levering aan de klant niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de voordeur, de voordeur of het trappenhuis van de klant passen of omdat de klant niet op het door hem opgegeven leveringsadres wordt aangetroffen, hoewel de levertijd met een redelijke kennisgevingstermijn aan de klant werd meegedeeld, draagt de klant de kosten voor de mislukte levering. 

(4) De levering gebeurt volgens de betalingswijze van de klant. In het geval van vooruitbetaling vindt de levering plaats nadat de betalingsopdracht is verstrekt aan de overdragende bank. In het geval van betaling via Paypal, creditcard, cadeaubon, automatische incasso, onmiddellijke bankoverschrijving of factuur, vindt de levering plaats na het sluiten van het contract. 

(5) Als je bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kun je voor elk pakket een aparte verzendbevestiging ontvangen. In dit geval wordt er voor elke verzendbevestiging een aparte koopovereenkomst tussen ons afgesloten voor de producten die in de betreffende verzendbevestiging worden genoemd. De contractpartner is Ralf Illgen en Birgit Riedel GbR. Onafhankelijk van uw herroepingsrecht kunt u uw bestelling van een product te allen tijde kosteloos annuleren voordat de bijbehorende verzendbevestiging is verzonden. 

6. Betalingsvoorwaarden

(1) Eventuele kosten moeten vooraf zonder aftrek aan Water to go worden betaald op het moment dat ze verschuldigd zijn. 

(2) De klant kan de goederen of diensten betalen met de volgende betaalmethoden: 

- PayPal 

- Creditcard 

- Directe bankoverschrijving (uitgezonderd Zwitserland)

(3) Bepaalde betalingsmethoden kunnen in individuele gevallen door de aanbieder worden uitgesloten. 

(4) De klant mag de goederen of diensten niet betalen door contant geld of cheques te sturen. 

(5) Indien de klant kiest voor een online betaalmethode, machtigt de klant hiermee de leverancier om de verschuldigde bedragen te innen op het moment van de bestelling. 

(6) Indien de leverancier vooruitbetaling aanbiedt en de klant voor deze betalingswijze kiest, moet de klant het factuurbedrag binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op de rekening van de leverancier storten. De leverancier reserveert de goederen dienovereenkomstig gedurende vijf kalenderdagen. 

(7) Indien de leverancier betaling per kredietkaart aanbiedt en de klant voor deze betalingswijze kiest, machtigt de klant de leverancier uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen te innen. 

(8) Als Aanbieder betaling via automatische incasso aanbiedt en Afnemer voor deze betaalmethode kiest, verleent Afnemer Aanbieder een SEPA-basismandaat. Als een betalingstransactie bij betaling via automatische incasso wordt teruggedraaid vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege onjuist doorgegeven bankrekeninggegevens, draagt de klant de kosten. 

(9) Indien de leverancier vooruitbetaling aanbiedt en de klant voor deze betalingswijze kiest, verbindt de klant zich ertoe het factuurbedrag binnen 14 dagen na verzending van de goederen te betalen, zonder aftrek van korting. 

(10) Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, behoudt de leverancier zich het recht voor om schadevergoeding te eisen wegens verzuim. 

7. Registratie en annulering

(1) Bovendien verklaart de Klant dat noch hijzelf noch, voor zover hem bekend, enig lid van zijn huishouden een strafblad heeft voor een opzettelijk misdrijf dat de veiligheid van derden in gevaar brengt, in het bijzonder voor een misdrijf tegen seksuele zelfbeschikking (§§ 174 e.v. StGB), een misdrijf tegen het leven (§§ 211 e.v. StGB), een misdrijf tegen de lichamelijke integriteit (§§ 223 e.v. StGB), een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid (§§ 232 e.v. StGB), een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid (§§ 232 e.v. StGB). StGB), een misdrijf tegen het leven (§§ 211 e.v. StGB), een misdrijf tegen de lichamelijke integriteit (§§ 223 e.v. StGB), een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid (§§ 232 e.v. StGB), of voor diefstal en verduistering (§§ 242 e.v. StGB) of beroving en afpersing (§§ 249 e.v. StGB) of voor drugsgebruik. 

(2) Een gebruiker heeft, onder voorbehoud, het recht om zich op elk moment schriftelijk per post, e-mail of telefoon zonder opgaaf van reden af te melden. Tegelijkertijd is het mogelijk om de gebruikersaccount volledig en handmatig te deactiveren binnen de gegevens en instellingen van de gebruikersaccount. De eerder afgesloten contractuele relatie wordt daarmee beëindigd. 

(3) Als een gebruiker zich heeft geregistreerd voor een betaalde dienst (bijv. branding), kan deze uiterlijk voor de productiedatum annuleren. Als deze termijn niet wordt gehaald, is de annulering ongeldig en worden de volledige kosten in rekening gebracht. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk, zoals per e-mail of brief, en zal door ons schriftelijk worden bevestigd. De volledige naam, het e-mailadres en het postadres van de klant moeten worden vermeld, zodat uw annulering aan u kan worden toegewezen. 

(4) Water to go kan het contract naar eigen goeddunken, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, op elk moment beëindigen. Water to go behoudt zich verder het recht voor om profielen en/of inhoud die door of door de gebruiker op de website is gepubliceerd te verwijderen. Indien Water to go de registratie van de gebruiker annuleert en/of het profiel of de gepubliceerde content van de gebruiker verwijdert, is Water to go niet verplicht de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, noch van de reden van de annulering of verwijdering. 

(5) Na beëindiging van een individueel gebruik van de diensten van Water to go, behoudt Water to go zich het recht voor om informatie hierover te sturen naar andere geregistreerde gebruikers waarvan Water to go aanneemt dat zij contact hebben gehad met de gebruiker. Het besluit van Water to go om de registratie van de gebruiker te beëindigen en/of andere gebruikers, waarvan Water to go aanneemt dat zij contact met de gebruiker hebben gehad, hiervan op de hoogte te stellen impliceert of stelt op geen enkele wijze dat Water to go uitspraken doet over het individuele karakter, de algemene reputatie, persoonlijke kenmerken of levensstijl. 

(6) Gebruikers zijn verplicht om geen opzettelijke of frauduleuze valse verklaringen af te leggen in hun profiel en andere delen van het portaal. Dergelijke verklaringen kunnen leiden tot civielrechtelijke vervolging. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om in een dergelijk geval de bestaande contractuele relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

(7) Indien de toegang van een gebruiker wordt geblokkeerd als gevolg van een verwijtbare schending van het contract en/of de contractuele relatie wordt geannuleerd, moet de gebruiker een vergoeding betalen voor de resterende duur van het contract ten bedrage van de overeengekomen vergoeding minus de bespaarde kosten. Het bedrag van de bespaarde kosten wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de vergoeding. Het staat beide contractanten vrij te bewijzen dat de schade en/of de bespaarde kosten in werkelijkheid hoger of lager zijn. 

(8) Na beëindiging van de contractuele relatie worden alle gebruikersgegevens door Water to go gewist. 

8. Beperking van aansprakelijkheid (diensten)

(1) Water to go aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van de informatie in de registratie- en profielgegevens van de klant of andere door de klant gegenereerde inhoud. 

(2) Met betrekking tot de gevraagde of aangeboden dienst wordt het contract uitsluitend gesloten tussen de respectieve deelnemende klanten. Daarom is Water to go niet aansprakelijk voor de diensten van de deelnemende klanten. Dienovereenkomstig dienen alle kwesties met betrekking tot de relatie tussen de bestellers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de door een besteller ontvangen diensten of aan bestellers verschuldigde betalingen, rechtstreeks aan de betreffende partij te worden gericht. Water to go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor en wijst hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, met inbegrip van claims, voordelen, directe of indirecte schade van welke aard dan ook, opzettelijk of onopzettelijk, vermoed of niet vermoed, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt, van welke aard dan ook in verband met bovengenoemde zaken. 

(3) Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, als deze gebaseerd is op een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking door Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR of een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR. 

(4) Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR Europe is alleen aansprakelijk voor andere schade, voor zover deze niet berust op schending van kardinale plichten (plichten waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), wanneer deze berust op een opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking door Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR of op een opzettelijke of grof nalatige plichtsverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Ralf Illgen und Birgit Riedel GbR. 

(5) Schadeclaims zijn beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. In geval van verzuim bedraagt de schadevergoeding maximaal 5% van de waarde van de bestelling. 

(6) Vorderingen tot schadevergoeding op basis van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of vrijheid verjaren na 30 jaar; anders na 1 jaar, waarbij de verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan en de schuldeiser de omstandigheden die tot de vordering leiden en de identiteit van de schuldenaar kent of zonder grove nalatigheid had moeten kennen (Artikel 199 (1) BGB). 

(7) De provider behoudt zich het recht voor om de inhoud van een door een gebruiker geschreven tekst en geüploade bestanden te controleren op naleving van de wet en, indien nodig, geheel of gedeeltelijk te verwijderen. 

9. Verrekening en retentierecht

(1) De Koper heeft alleen recht op verrekening indien de tegenvordering van de Koper is erkend door een declaratoire uitspraak of niet is betwist door de Leverancier. 

(2) De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie. 

10. Eigendomsvoorbehoud

Ralf Illgen en Birgit Riedel GbR behouden zich de eigendom van de goederen voor totdat volledige betaling is ontvangen. 

11. Transportschade

(1) Als de klant de goederen ontvangt met duidelijke transportschade, verzoekt de leverancier hem om hierover zo snel mogelijk te reclameren. 

(2) Als de klant geen klacht indient, heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten. Het doel van de klacht is om de leverancier in staat te stellen zijn eigen claims tegen de vervoerder te doen gelden. 

12. Recht op gebreken

(1) Als de klant een consument is, worden de garantie en aansprakelijkheid voor gebreken van het geleverde voorwerp van aankoop geregeld door de wettelijke bepalingen: Daarom hebben kopers in de Europese Unie, naast uw 30 dagen retourgarantie, recht op garantie gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen en kunnen zij verzoeken om reparatie of vervanging van de op Water to go gekochte producten als deze defecten blijken te vertonen of niet aan de beschrijving voldoen. Als de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kunt u verzoeken om terugbetaling of vermindering van de aankoopprijs. 

(2) In het geval van gebruikte goederen kan de garantieperiode korter zijn dan twee jaar. 

(3) Indien de klant geen consument is, moet het gebrek worden verholpen door een nieuwe levering of een nieuwe nakoming. 

(4) Als de klant geen consument is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar. Dit geldt voor zover er geen aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding en vergoeding van kosten in verband met vergoeding van schade aan lichaam en gezondheid of opzet of grove nalatigheid. 

13. Beperking van aansprakelijkheid (producten)

(1) De leverancier is aansprakelijk voor schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, evenals voor andere schade op basis van hun opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim, of een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van de leverancier. 

(2) Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken. 

(3) De aanbieder is aansprakelijk voor inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen die gebaseerd zijn op voor het contract typische, voorzienbare schade, mits de schade veroorzaakt is door eenvoudige nalatigheid. Deze beperking geldt niet voor schadeclaims van de klant die gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 

(4) De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. 

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van Water to go is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

14. Annuleringsvoorwaarden

(1) Indien de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen: 

(2) Recht op annulering 

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. 

De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (of de laatste goederen, deelzending of stuk in geval van een overeenkomst voor meerdere goederen van een uniforme bestelling of de levering van goederen in meerdere deelzendingen of stukken) in ontvangst heeft genomen, zonder opgave van redenen voor de annulering. 

De annuleringstermijn voor diensten is veertien dagen vanaf de dag dat het contract is afgesloten. 

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen: 

Rocher Direktmarketing-Services 

Water-to-Go

Benzstraße 5 

82178 Puchheim

an uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping op onze website gebruiken of ons een andere duidelijke verklaring sturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering (bijvoorbeeld per e-mail). 

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt en dat u de goederen retourneert via ons online retourencentrum binnen de hieronder gedefinieerde termijn. 

Voor meer informatie over de omvang, inhoud en uitleg van de oefening kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 

Gevolgen van annulering 

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Als u hebt verzocht om de diensten te beginnen tijdens de annuleringstermijn, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding van de diensten die al zijn geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het annuleringsrecht met betrekking tot dit contract ten opzichte van de totale omvang van de diensten die in het contract zijn voorzien. 

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. 

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, terugsturen naar 

Rocher Direktmarketing-Services 

Water-to-Go

Benzstraße 5 

82178 Puchheim

 

om de goederen terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. 

4. Uitzonderingen op het recht van annulering 

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit. Het recht op annulering bestaat niet of vervalt voor de volgende contracten: 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei folgenden Verträgen: 

 • voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen; 
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd; 
 • voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften 
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden; 
 • in het geval van diensten, als Water to go deze volledig heeft geleverd en u er kennis van heeft genomen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd voordat u de bestelling plaatste, dat we kunnen beginnen met het leveren van de dienst en u uw recht op annulering verliest bij volledige nakoming van het contract; 
 • voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten; en 
 • voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 

15. Uitsluiting van het herroepingsrecht

(1) Het recht van annulering is niet van toepassing op contracten 

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd; 
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden; 

Het recht van opzegging vervalt voortijdig voor contracten 

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling na levering is verwijderd; 
 • voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen; 
 • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd. 

16. Gegevensbescherming

(1) Indien persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, verplichten wij ons om vooraf uw toestemming te verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe geen gegevens aan derden door te geven zonder uw voorafgaande toestemming. 

(2) We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. via e-mail) onderhevig kan zijn aan zwakke plekken in de beveiliging. Dienovereenkomstig kan een foutloze en probleemloze bescherming van gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. Onze aansprakelijkheid in dit opzicht is uitgesloten. 

(3) Het is derden niet toegestaan contactgegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten, tenzij de aanbieder de betrokken personen vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

(4) U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos volledige informatie van Water to go te ontvangen over uw persoonlijke gegevens. 

(5) Bovendien heeft de gebruiker het recht op rectificatie/verwijdering van gegevens/beperking van de verwerking. 

(6) Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in het aparte privacybeleid. 

17. Cookies

(1) We kunnen cookies gebruiken om het productaanbod weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. 

(2) Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. 

(3) Het gebruik van cookies kan gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de instelling van cookies. 

(4) We willen erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarbij het meestal gaat om zogenaamde sessiegerelateerde cookies. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem en stellen ons in staat om uw computersysteem bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). 

(5) U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies door te klikken op de banner waartegen u bezwaar kunt maken/accepteren. 

(6) Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. De instructies met betrekking tot het voorkomen en verwijderen van cookies kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser of softwarefabrikant. 

18. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

(1) Voor meningsverschillen en geschillen die voortvloeien uit dit contract, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

(2) De enige bevoegde rechtbank voor bestellingen van handelaars, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de maatschappelijke zetel van de dienstverlener. 

19. Slotbepalingen

(1) De contractuele taal is Duits. 

(2) Wij bieden geen producten of diensten aan voor aankoop door minderjarigen. Onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als je jonger bent dan 18, mag je Water to go alleen gebruiken met de hulp van een ouder of voogd. 

(3) Als u deze Algemene Voorwaarden schendt en wij geen actie tegen u ondernemen, blijven wij gerechtigd om onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Algemene Voorwaarden schendt. 

(4) Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorschriften, voorwaarden en bepalingen, inclusief deze AV. Uw bestelling is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden, contractvoorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment van uw bestelling, tenzij een wijziging van deze voorwaarden vereist is door de wet of een overheidsbevel (in welk geval ze ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst). Indien een bepaling van deze verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. 

(5) De ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van het contract. In dat geval wordt de bepaling vervangen door een andere wettelijk toegestane bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.